Svojstva dvokomponentnih građevnih materijala

Dvokomponentni sistemi zasnovani su na dvije reaktivne komponente, kojesu međusobno precizno usklađene, ali odvojeno pakirane. Neposredno prije ugradnje potrebno ih je skupa pomiješati, nakon čega reagiraju neovisno ovanjskim utjecajima. Rezultat reakcije je građevni materijal s točno određenim svojstvima. Nakon što komponente, u pravilu označene kao komponenta A i komponenta B,zamiješate nastaje reakcijski proizvod koji, ovisno o namjeni, ispunjava određene zahtjeve. Zbog visoke reaktivnosti pojedinih komponenti,ugradnja dvokomponentnih sistema zahtijeva strogo poštivanje propisanih radnih uvjeta uz primjenu odgovarajuće zaštite na radu! Nakon sušenja proizvodi nisu škodljivi za zdravlje, niti su ekološko opasni.

Mineralni sistemikoji se stvrdnjavaju hidraulično (cementna ianhidritnasuhaljepila), u osnovi su, kao i reaktivne smole, dvokomponentni sistemi. Međutim samo sistemi reakcijskih smola svrstavaju se u skupinu dvokomponentnih sistema. Ova skupina ograničena je na sljedeće vrste materijala.

Dvokomponentni poliuretani: dvokomponentni poliuretani koriste su u prvomredu u pastoznom obliku kao ljepila za drvene podne obloge, elastične podne obloge, te ponekad i za keramičke pločice. Nisko-viskozne verzije namijenjene su i proizvodnju vrlo učinkovitih masa za izravnavanje. Njihovo glavnosvojstvo je visoka tvrdoća u kombinaciji sa elastičnošću. Za optimalnaradna svojstva materijala vrlo je važno poštivati točno propisan omjer miješanja komponenti A i B (smole iutvrđivača), sukladno preporukama proizvođača. Omjer miješanja komponenata razlikuje se od proizvoda do proizvoda i kreće se između 5:1 i 10:1 težinskih udjela. Kako bi izbjegli moguće pogreške pri miješanju, dvokomponentni PU proizvodi uvijek se nude kao sistem, što znači da proizvođač isporučuje materijal u točno usklađenom količinskom omjeru (slika 1).

Ovi proizvodi često se isporučuju u takozvanim kombi posudama. Ambalaža sadrži komponente A i B u dvjema odvojenim odjeljcima. Odgovarajućom metodom, npr. probijanjem jednog od odjeljaka neposredno prije ugradnje, komponente se pomiješaju u pravilnomomjeru (slika 2),te se potom još temeljito strojno promiješaju. Koristeći ovu tehniku pogreške pri miješanju praktički su nemoguće.

 

 

 
 

Epoksidne smole: građevni materijali na bazi epoksidnih smola dostupni su isključivo kao dvokomponentni proizvodi. Uporaba se kreće od nisko-viskoznih predpremaza za ljepila i mase za izravnavanje (posute pijeskom) do punjenja pukotina u podovima. Zbog niskog koeficijenta paropropusnosti često služe kao vlagootporan sloj u obliku brtvenog predpremaza na vlažnim podlogama i kao vlagootporan sloj u skladu sa DIBt (Njemački institut za građevne tehnologije). U kombinaciji sa odgovarajućim dodacima moguće je izraditi vrlo tvrde estrihe i mase za izravnavanje od umjetne smole. Pored toga u velikim količinama koriste se i za izradu premaza i industrijskih podova. U visoko-viskoznoj verziji primjerene su za proizvodnju ljepila ispod intenzivno opterećenih podnih površina, kao i ispod pločica većih ili manjih formata na površinama izloženim kemikalijama. Svojstva miješanje slična su kao i kod dvokomponentnih poliuretanskih sistema. Omjer miješanja između smole i utvrđivača točno je propisan, pa se i epoksidni materijali često isporučuju u kombi posudama. Svaki proizvod ima specifičan omjer miješanja koji se obično kreće od 1:1 do 1:5 težinskih udjela. Kod brtvenog predpremaza ili na vidljivim površinama, za postizanje optimalnog rezultata pomiješanu smolu i utvrđivač potrebno je tik prije uporabe isprazniti u drugu posudu te još jednom promiješati (slika 3). Na taj način omogućavate da se sva nepromiješana smola, koja se nalazi u kutovima originalne posude, 100% jednakomjerno razdijeli u smjesi.

Temperaturni uvjeti jednaki su kao i za dvokomponentne PU sisteme. Nisko-viskozni proizvodi moraju imati radnu temperaturu između 15°C i 25°C, dok kod temperature ispod približno 10°C sušenje više  nije moguće.

Kao predpremazi, mase za izravnavanje/estrisi ili ljepila, epoksidni proizvodi primjereni su za unutarnje i vanjske površine bez ograničenja. Neki specijalni proizvodi mogu se koristiti i na vlažnim podlagama. Ukoliko se pridražvate proposanih radnih uvjeta, rad sa građevnim materijalima na bazi epoksidnih smola je siguran i pouzdan.

 

 

Metakrilatne i nezasićene poliesterske smole (MA i UP smole): u osnovi metakrilatne i nezasićene poliesterske smole vrlo su slične. U smolnoj komponenti kovalentno reaktivna sintetička smola vezana je s reaktivnim razrjeđivačem, koji djeluje kao otapalo. Kod MA smola reaktivni razrjeđivač je metil-metakrilat, dok je kod PU smola to stiren. Obzirom da radna svojstva većinom ovise o mehanizmima sušenja, MA i UP smole možemo svrstati u jednu skupinu. Svojstva sušenja bitno se razlikuju od poliuretana i epoksidnih  smola, što naravno neposredno utječe na njihova radna svojstva. Nisko-viskozne smole se, prije svega, koriste za punjenje pukotina i spojeva u estrisima i betonu, dok se visoko-viskozne koriste i za lijepljenje dekorativnih elemenata, traka, rubnih letvi i profila. Uz dodatak pijeska moguće je izraditi mortove od reaktivnih smola, koji su dobri za sve vrste popravaka, na primjer na betonskim stubištima.

MA/UP smole suše se uz dodatak utvrđivača. Utvrđivač aktivira već spomenutu polimerizaciju smolne komponente. Kada smolni dijelovi reagiraju jedan s drugim, stvrdnjavanju se. Kod PU i EP smola mehanizam stvrdnjavanja je drugačiji. Smola i utvrđivač zajedno oblikuju stvrdnutu smolnu strukturu. Kod MA/UP smola utvrđivač u biti djeluje kao katalizator koji aktivira proces stvrdnjavanja s većim ili manjim intenzitetom. U praksi to znači da se količina dodanog utvrđivača može mijenjati, a da to ne utiče na konačna svojstva osušene smole. Dopuštena količina utvrđivača može se kretati između 1% i 10% količine smole. Obično je preporučena količina od 2% do 6%. 

Najveći mogući raspon u omjeru između smole i utvrđivača za PU/EP smole iznosi oko 10%, dok je kod MA/UP smola čak 300% i više! Zbog toga do pogrešaka pri miješanju MA/UP smola takorekoć ne može ni doći. U praksi to ima dvije prednosti. Prva je da pri određenoj temperaturi imamo širok raspon vremena sušenja. Kod 20°C otvoreno vrijeme kreže se između 5 i 20 minuta. Druga je da selektivnim izborom količine utvrđivača možemo postići jednako otvoreno vrijeme za različite temperature. Zbog toga su proizvodi primjereni za različite namjene i radne uvjete: od 5°C do 30°C. Pored toga razlika između otvorenog vremena i vremena sušenja u usporedbi sa PU/EP smolama bitno je kraća. Epoksidna smola sa 30–minutnim otvorenim vremenom ima vrijeme sušenja od 8 do 24 sata. Slična MA/UP smola će opterećenje površine podnijeti već nakon 1 do 2 sata, kako u unutarnjim tako i u vanjskim prostorima.

Nedostatci MA/UP smola su intenzivan miris i utjecaj otapala na polistiren. Na plivajućim estrisima potrebno je spriječiti da smola ne prodre u izolacijski sloj. U protivnom izolacija će se rastopiti i izgubiti svoju funkciju. 

Najvažnije značajke tih vrsta proizvoda prikazane su u tablici 1. Iz sažetka je vidljivo da 2K reaktivni smolni sistemi, ovisno o vrsti smole, imaju velik broj sličnih svojstava, dok se ista ponekad znatno razlikuju.

Ukoliko poštujete svojstva proizvoda u praksi, moći ćete iskoristiti cjelokupan potencijal kao i raznolikosti koje ti proizvodi nude.

Skupina proizvoda Tipične vrste proizvoda Vanjska uporaba Preporučen raspon temp. Tolerancija miješanja
2K PU smole Ljepila, mase za izravnavanje, premazi, predpremazi, zatvaranje vlag Ograničena 18 – 25°C Najviše 10%
EP smole Ljepila, mase za izravnavanje, premazi Moguća 15 – 25°C Najviše 10%
MA/UP smole Sanacija estriha, ljepila Moguća 10 – 30°C 300% i više

Autor:

Dr. Norbert Arnold -  Direktor tehničkog razvoja proizvoda