Svojstva jednokomponentnih građevnih materijala

Različite vrste podova često je moguće izvesti jednim tehnološkim postupkom pri tome koristeći različita sistemska rješenja. Ukoliko postoji mogućnost izbora između jednokomponentnih i dvokomponentnih sistema, izvođači češće odabiru jednokomponentne proizvode. Oni su za izvođača lakši za uporabu, bez potrebe za miješanjem komponenti. Greške pri miješanju su isključene kao i problemi sa zamiješanim a neiskorištenim materijalom. Rezultat takvog odabira od strane podpopolagača utječe na razvoj novih proizvoda koji se uglavnom planiraju kao jednokomponentni, a sistemske preporuke također se baziraju na jednokomponentnim materijalima kada god je to moguće. Opis materijala kao jednokomponentni i „spreman za uporabu“ često se koriste kao sinonimi.

Građevni materijali, obzirom na konačnu namjenu (npr. kao predpremazi, mase za izravnavanje ili ljepila) izrađeni su od različitih sastojaka. Rezultat toga je da različiti proizvodi, iako su svi opisani kao „spremni za uporabu“, imaju potpuno različita svojstva glede sušenja i stvrdnjavanja. Relativna zračna vlaga drastično različito utječe na različite vrste materijala, s čim je većina izvođača upoznata. Nepoznavanje tipičnih svojstava sušenja i stvrdnjavanja materijala u nepovoljnim radnim uvjetima na lokaciji ugradnje, vrlo brzo može prouzrokovati štetu koju izvođači, zaneseni vlastitim iskustvom sa prije korištenim materijalima, često ne očekuju.

U nastavku teksta opisane su vrste materijala koji se najčešće koriste za polaganje podnih obloga klasificirane prema tipičnim skupinama proizvoda i svojstvima. Praksa pokazuje da znanje o klasifikaciji podložnih materijala nije interesantno samo kao tema za raspravu u akademskim krugovima, nego može biti od pomoći i u procjeni problematičnih situacija kod polaganja, kao i kod izbjegavanja šteta i reklamacija.

Jednokomponentni disperzijski proizvodi: disperzije su daleko najčešće korišteni ne-mineralni građevni materijali. Sastavljeni su od finih čestica polimera raspršenih u vodi, često uz dodatak punila kao što je kreda. Područje uporabe proteže se od gotovo vodeno tekućih proizvoda (kao što su disperzijski predpremazi) do gustih pastoznih proizvoda (kao što su disperzijska ljepila ili akrilne brtvene mase). Sušenje je fizikalni proces pri kojem voda iz proizvoda ishlapi ili se upija u podlogu, a najčešće oboje. Proizvodi se stvrdnjavaju u procesu sušenja. Pojam „suh“ se u tom kontekstu koristi prilično trivijalno i na pogrešan način što je objašnjeno u odlomku o reakcijskim smolama. U osnovi vrijede dva pravila: 1.) Što je viša temperatura, sušenje je brže; i 2.) Što je viša zračna vlaga, sušenje je sporije. To su dvije generalno poznate karakteristike vezane za sušenje.

Iako relativno rijetko, potencijalne štete mogu nastati ukoliko se elastične podne obloge lijepe disperzijskim ljepilima u podrumskim prostorima. Tu je radna temperatura često ispod minimalne temperature potrebne za lijepljenje (15°C), temperatura na površini poda često je još niža, a prisutna je i nedostatna izmjena zraka koja je potrebna za normalan proces sušenja. Zbog toga relativna zračna vlaga u prostoru vrlo brzo doseže kritičnu vrijednost od 75% ili više. Pritužbe da se ljepilo nakon 4 ili čak 8 sati nije odzračilo rezultat je takvih neadekvatnih klimatskih uvjeta u prostoru. Upravo iz tog razloga, iz perspektive proizvođača ljepila, takve primjedbe su neosnovane.

Jednokomponentni proizvodi na bazi otapala: koriste se u nisko-viskoznoj verziji kao predpremazi na bazi otapala ili u visoko-viskoznoj verziji kao ljepila na bazi otapala za drvene podove ili kao kontaktna ljepila. Radi očitih poteškoća glede zaštite radnog okruženja i ekoloških opasnosti ti proizvodi na glasu su kao problematični, te ih je smisleno zamijeniti proizvodima bez otapala uz zadržavanje tehničkih karakteristika. Kao i disperzije, proizvodi na bazi otapala također se stvrdnjavaju i suše, i to fizikalno, isparavanjem otapala. Što je viša temperatura, kraće je vrijeme sušenja. U slučaju ovih proizvoda, ovisnost o temperaturi je manje izražena nego kod disperzija na bazi vode. Iz tog razloga upotrebljivost proizvoda pri nižim temperaturama je raznolikija. To je presudan kriterij za odabir ovih proizvoda. Na primjer pri lijepljenju rubnih traka u prostorima s niskim temperaturama (npr. na stubištima) proizvodi se uspješno suše neovisno o stupnju relativne vlažnosti zraka. 

Jednokomponentni poliuretanski proizvodi: jednokomponentni poliuretani koriste se u nisko-viskoznoj verziji kao predpremazi, te u visoko-viskoznoj verziji kao ljepila za drvene podove. Stvrdnjavaju se reakcijom vode s okolinom pri čemu nastaje ugljikov dioksid. Poliuretanski proizvodi posebno su ovisni o minimalnom sadržaju vlage u zraku (zahtijevaju barem 40% relativne vlage zraka).

Ako se koriste kao predpremazi na suhim površinama, vrlo važno je voditi računa da je za stvrdnjavanje potrebna određen stupanj vlage iz zraka u prostoru. Zbog toga se predpremaz ne se suši jednakomjerno od unutra prema van, nego postupno sa površinske strane. Debljina sloja također je važan kriterij za postizanje zadovoljavajućih rezultata. Ako je predpremaz nanesen u predebelom sloju, stvrdnuti će se samo na površini, što sprječava prijenos vlage kroz čitav sloj do podloge. Zbog toga će se vrijeme sušenja dosta produljiti, pa dvostruko dulje vrijeme sušenja uslijed prekoračenja debljine nanosa nije ništa neobično. Ukoliko se predpremaz koristi kao zaštita od vlage u podlozi, što često zahtijeva nanos u dva ili tri sloja, količinu koju preporučuje proizvođač nije moguće nanijeti u samo jednom sloju. Nekontrolirano sušenje, u tom slučaju, ne samo da produljuje vrijeme sušenja, nego i utječe na svojstvo materijala u sprječavanju prodora vlage iz podloge, npr. zbog pojave mjehura u premazu.

Autor:

Dr. Norbert Arnold -  Direktor tehničkog razvoja proizvoda

Grupa materijala Tipične skupine proizvoda Proces sušenja/ stvrdnjavanja Važni faktori utjecaja prilikom ugradnje
Disperzije Predpremazi, ljepila, brtvene mase Isparavanje vode Temperatura, relativna vlažnost
Otapala Predpremazi, ljepila, kontaktna ljepila Isparavanje otapala Temperatura
1K poliuretani Predpremazi, ljepila, brtvene mase Reakcija s vlagom Temperatura, relativna vlažnost, amonijak
Modificirani polimeri na bazi silana Ljepila, brtvene mase Reakcija s vlagom Temperatura
Silikoni Brtvene mase Temperatura, relativna vlažnost Temperatura, relativna vlažnost